INAUGURACIÓ DE L'AMPLIACIÓ DE LA FÀBRICA DE LIQUATS VEGETALS

  • Proposta de representants institucionals.
  • Enviament d’invitacions.
  • Gestió de convidats.
  • Realització del programa de l’acte.
  • Servei de relacions públiques i protocol.
  • Contractació de tots els serveis logístics.
  • Organització de la logística i coordinació de l’esdeveniment.
Contacta amb nosaltres!
Enric Granados 145, 2n 1a 08008 – Barcelona

info@solsonacomunicacion.com

+34 932 374 988